DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U NASTAVI STRANOG JEZIKA STRUKE

  • Tamara Tolnauer-Ackermann Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Ana Skledar Matijević
  • Ines Jemrić Ostojić

Sažetak

Društveni angažman visokih učilišta, viđen kao
suradnja visokih učilišta i njihovih širih zajednica,
podrazumijeva više od transfera tehnologije i
znanja te uključuje aktivnu razmjenu resursa pri
rješavanju društvenih pitanja.
Jedan od načina na koje visoka učilišta mogu
povećati svoj društveni angažman jest društveno
korisno učenje, nastavna metoda koja objedinjuje
pozitivne efekte stručne prakse s rješavanjem
gorućih problema zajednice u kojoj visoko učilište
djeluje, kroz uključivanje studenata u strukturiran
rad u zajednici. Ovakav angažman studenata
podjednako je koristan za same studente koji
stječu vrijedno iskustvo, za visoka učilišta koja
se snažnije uključuju u svoju zajednicu, kao i za
samu zajednicu koja dobiva dobrodošlu pomoć.
Važna komponenta društveno korisnog učenja jest
postizanje ishoda učenja i njihovo vrednovanja.
Nastava stranih jezika struke posebno je pogodna
za primjenu ove metode, na što upućuju rezultati
istraživanja i brojni primjeri dobre prakse.

Objavljeno
2021-04-20
Rubrika
Članci