Stavovi nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama o vrednovanju i ocjenjivanju na daljinu

  • Tamara Tolnauer-Ackermann
  • Ines Jemrić Ostojić
  • Natalija Jurina Babović
Ključne riječi: vrednovanje i ocjenjivanje na daljinu, nastava stranog jezika, visokoškolsko obrazovanje, pandemija koronavirusa

Sažetak

Velike promjene u svim sferama društva uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 dovele su i do promjena u obrazovnom sustavu diljem svijeta, koji se bez adekvatne pripreme morao prilagoditi novim uvjetima i cjelokupni nastavni proces iz klasične učionice prebaciti u virtualno okruženje. Budući da nema puno izvora o stavovima nastavnika stranih jezika prema vrednovanju znanja na daljinu, provedeno je istraživanje kojemu je cilj utvrditi kakva su iskustva i stavovi visokoškolskih nastavnika jezika struke u Republici Hrvatskoj o vrednovanju i ocjenjivanju na daljinu. Prigodni uzorak čini 82 nastavnika Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama koji su putem online ankete podijelili svoja iskustva povezana s vrednovanjem i ocjenjivanjem. Rezultati upućuju na zaključak da pored nedvojbenih prednosti online testiranja postoje i nedostaci koje je potrebno otkloniti kako bi takva vrsta testiranja ostala dio nastavnog procesa i ubuduće. Također je utvrđeno da velika većina nastavnika očekuje kontinuiranu institucionalnu podršku i suradnju s kolegama.

Objavljeno
2021-01-20
Rubrika
Članci