GISSPOM LOKALIZIRANA BAZA ZNAMENITOSTI TEMELJENA NA URBANOM OKRUŽENJU

  • Alen Šimec TVZ
  • Filip Penezić
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-1-06
Ključne riječi: GisSpom, baza podataka, spomenici, kultura, Internet aplikacija, realno okruženje

Sažetak

U ovom radu opisan je razvoj GisSpom aplikacije i integracije s Telegram platformom za izmjenu poruka u obliku chatbota. Ideja iza GisSpom Web aplikacije je napraviti bazu spomenika i ostalih znamenitosti u Hrvatskoj. Web aplikacija mora biti prilagodljivog (responzivnog) dizajna kako bi olakšala korištenje na mobilnim uređajima. Za pretraživanje znamenitosti korisnik ima dvije opcije, filtriranjem rezultata popisa svih znamenitosti ili putem interaktivne karte. Dodavanje novih znamenitosti omogućeno je svim registriranim korisnicima. Web aplikacija je izrađena korištenjem različitih tehnologija otvorenog koda, a to su PHP i MySQL za pozadinu, te BootStrap i JavaScript za sučelje. Aplikacija se oslanja na vanjske servise poput Google Maps APIa, Google OAuth i Telegram aplikacije za razmjenu poruka.

Objavljeno
2021-07-05
Rubrika
Članci