Prijedlog opsega podataka za monitoring proizvodnih jedinica u promarnoj regulaciji frekvencije

  • Ognjen Kuljača
  • Krunoslav Horvat
  • Tomislav Plavšić
  • Darko Nemec
  • Milan Stojsavljević
Ključne riječi: elektroenergetski sustav, primarna regulacija frekvencije, statičnost, turbinski regulator

Sažetak

Stabilan pogon elektroenergetskog sustava temelj je za sigurnu i pouzdanu opskrbu potrošača električnom energijom. Frekvencija, kao mjera usklađenosti između proizvodnje i potrošnje električne energije, ključan je parametar za osiguranje stabilnosti elektroenergetskog sustava. Sve proizvodne jedinice priključene na elektroenergetski sustav opremljene su sustavima za regulaciju djelatne snage i frekvencije, češće zvanima turbinski regulatori. Turbinski regulatori reagiraju na promjenu frekvencije elektroenergetskog sustava na način da reguliraju dotok pogonskog medija, pare ili vode, na turbinu agregata. Ovaj se regulacijski proces naziva primarna regulacija frekvencije. Primarna regulacija frekvencije osigurava brzu injekciju djelatne snage u elektroenergetski sustav u slučaju iznenadnog gubitka određene količine proizvodnje djelatne snage bilo gdje u elektroenergetskom sustavu, i posljedičnog pada vrijednosti frekvencije. Monitoring sudjelovanja proizvodnih jedinica u primarnoj regulaciji frekvencije unapređuje mehanizme nadzora elektroenergetskog sustava i njegovih podsustava, a samim time i povećava sigurnost pogona elektroenergetskog sustava.

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci