Modernizacija proizvodne linije za sušenje distribucijskih transformatora

  • Ivan Šulekić
  • Srđan Jelčić
  • Boris Peša
Ključne riječi: modernizacija, proizvodna linija, PLC sustav, frekvencijski pretvarači, LFH proces

Sažetak

Opisana je modernizacija proizvodne linije. Izvedena je na način da je zamijenjeno relejno upravljanje, te razvijeno potpuno novo upravljanje na bazi PLC uređaja i modernih pretvarača. Tehničko rješenje obuhvaća odabir frekvencijskih pretvarača, sklopne opreme, PLC opreme, senzora i njihove karakteristike. Prema odabranoj opremi nacrtana je električna shema, naveden princip rada pojedinih dijelova sheme te izveden upravljački razdjelnik. Prema izvedenom stanju elektro upravljačkog razdjelnika i tehničko tehnološkom opisu napravljen je upravljački program i proizvodna linija puštena u pogon. Tehničko rješenje prilagođeno je LFH procesu. Korištenjem novije tehnologije smanjeno je vrijeme trajanja procesa i potrošnje energije, te je povećan kapacitet broja transformatora koji se istovremeno suše.

Objavljeno
2021-01-20
Rubrika
Članci