Automatizacija tehnološkog procesa valjanja metalne trake u programskom alatu tvrtke Rockwell Automation

  • Marko Vadas
  • Dario Matika
Ključne riječi: tehnološki proces valjanja, programibilni logički kontroler (PLC), razvojni alat, sekvenca, vizualizacija

Sažetak

U članku se prezentira postupak automatizacije procesa valjanja metalne trake u programskom alatu tvrtke Rockwell Automation korištenjem PLC-a Allen Bradley, programskog alata Studio 5000 Logix Designer, programskog jezika SFC, kao i programskog alata FactoryTalk View Studio za vizualizaciju HMI sučelja. Pokazane su prednosti ovog programskog alata koje se očituju u pružanju mogućnosti jednostavnog konfiguriranja uređaja i automatskog stvaranja oznaka, programiranju u više programskih jezika, jednostavnom spajanju i komunikaciji, vizualizaciji i simulaciji procesa. Jednako tako, pratio se rad PLC-a i simulacija procesa te su se mogli uklanjati nedostaci i optimizirati parametri automatizacije procesa.

Objavljeno
2021-01-20
Rubrika
Članci