Implementacija novih tehnologija u poslovanje poduzeća

  • Tomislav Ivančević
  • Tomislav Ravlić

Sažetak

Implementacija novih tehnologija u poslovanje poduzeća najčešće donose unaprjeđenje i ubrzavanje poslovnih procesa, no ukoliko se adekvatno ne izvrši dobra priprema pored pozitivnih strana može dovesti i do problema i negativnih učinaka koji u konačnici dovode do propasti poduzeća. Implementacija novih tehnologija nije tako jednostavan proces jer on obuhvaća nekoliko aspekata. Prvi problem s kojim se uvijek susrećemo je financijski aspekt s obzirom da svako poduzeće ima ograničavajuće financijske resurse. Drugi aspekt je mogućnost usvajanja novih tehnologija i njihova pravilna implementacija u poslovne procese s ciljem postizanja optimalnih poslovnih rezultata. Treći aspekt je društveno, političko i ekonomsko okruženje u kojem svako poduzeće djeluje. Svi ovi elementi određuju uspješnost primjene novih tehnologija u poslovanju te ukoliko se svi aspekti ne uzmu u obzir, proces implementacije novih tehnologija može dovesti do problema u samom poslovanju i opstanku poduzeća.

Objavljeno
2021-01-20
Rubrika
Članci