Primjena procesnih računala u automatizaciji postrojenja za filtriranje vode

  • Dario Matika
  • David Blažević
Ključne riječi: automatizacija postrojenja, upravljački program, programibilni logički kontroler, sučelje čovjek-stroj

Sažetak

U članku je prikazan razvoj upravljačkog programa za automatizaciju postrojenja za filtraciju vode. Upravljački program mora osigurati izvođenje traženih algoritamskih sekvenci u ručnom i automatskom režimu rada, osigurati detekciju nedozvoljenih stanja i alarmiranje. Statuse, alarme i proizvodne podatke mora prenijeti nadređenom HMI sustavu (HMI - eng. Human Machine Interface - sučelje čovjek stroj). Vizualizacijski panel HMI sustava realiziran je prema pripadajućim zahtjevima za vizualizaciju procesa. Upravljački program realiziran je kao sastavni dio idejnog projekta pripreme vode za piće bunara „Campanož“ u Puli [1].

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci