Prikaz programa sportskog vježbanja studenata TVZ-a u vrijeme covid-19

  • Ivan Golubić
  • Valter Perinović
  • Matea Kocsis
Ključne riječi: mišićne skupine, covid-19

Sažetak

U ovom radu će se usporediti Programi interesa studenata TVZ-a za vježbanjem da bi se utvrdilo koje su mišićne skupine dominantne u izboru studenata, te koliko različitih programa može biti za razvoj istih.

Objavljeno
2020-12-01
Rubrika
Članci