Planiranje i izvođenje biciklističkih prometnica

  • Sandra Mihalinac
  • Miroslav Šimun
  • Davor Marković
  • Dora Kovačević
Ključne riječi: kvaliteta života, biciklistička staza, infrastruktura, prometni koridor

Sažetak

U cilju smanjenja zagađenja okoliša i poboljšanja kvalitete života u gradovima, bicikl sve više postaje poželjno prijevozno sredstvo. Dobrobiti korištenja bicikla očituju se u ekološkoj prihvatljivosti, brzom i povoljnom prijevozu do željenoga odredišta te zdravoj tjelovježbi. Kako bi se biciklistički promet razvio u svakodnevnu aktivnost, potrebno je izgradnjom odgovarajuće infrastrukture osigurati sigurno i nesmetano kretanje biciklista. Kvalitetna infrastruktura pridonijet će i većoj sigurnosti sudionika u prometu, kako vozača motornih vozila tako i korisnika bicikla. Za kvalitetnu infrastrukturu poželjno je osigurati zasebne prometne koridore koji će omogućiti biciklistima nesmetani promet prema odredištima te istovremeno omogućiti maksimalnu razinu usluge tijekom putovanja. Prema statistici navedenoj u „Zagreb u brojkama“ u gradu Zagrebu izgrađeno je 415 kilometara biciklističkih staza/traka. No, prema temeljitim mjerenjima koja su provedena 2016. godine od strane Sindikata biciklista, Zagreb raspolaže s tek 168 kilometara biciklističkih staza/traka. Uz nedovoljno izgrađenu biciklističku infrastrukturu kao problem u gradovima javlja se i međusobna nepovezanost biciklističke infrastrukture s ostalim oblicima javnog prijevoza. Problematika planirane i izvedene biciklističke infrastrukture bit će prikazani na primjerima Gajeve ulice u Zagrebu i prometnice GG1 u Jastrebarskom.

Objavljeno
2020-12-01
Rubrika
Članci