Udaljeni laboratorij

  • Predrag Valožić
Ključne riječi: Rad na daljinu, DSP, distribuirani laboratorij, udaljeni laboratorij

Sažetak

Opisani su realizacija i primjer primjene daljinskog laboratorijskog rada. Definirana je struktura klijent – server distribuiranog radnog mjesta studenta. Provjerena je funkcionalnost po svim elementima rada u laboratoriju: od aktiviranja aplikacija, pristupa on-line resursima, editiranja i kompajliranja izvornog koda te prenošenja izvršnog programskog koda na mikroračunarsku DSP platformu do provjere rada digitalnog sustava i uređivanja izvještaja. Zaključak je, kako su glavni parametri kvalitete rada u udaljenom laboratoriju jednaki onima u klasičnim laboratorijskim vježbama: trajanju, realiziranim zadaćama i ishodima učenja. Kompetencijama je dodana i nova – iskustvo rada na daljinu.

Objavljeno
2020-12-01
Rubrika
Članci