Digitalizacija nastave u školskom obrazovanju

  • Marija Gjud
  • Ida Popčević
Ključne riječi: digitalizacija, obrazovanje, škola, informatizacija, škola za život

Sažetak

U radu je predstavljeno istraživanje o tome u kojoj mjeri je do sada digitalizacija nastave pomogla u ostvarivanju boljih rezultata no prije kod učenika te koliko je samim učenicima pomogla u učenju i savladavanju školskog gradiva. Učitelji, iako svjesni pozitivnih i negativnih aspekata u korištenju digitalne tehnologije u nastavi, još uvijek je umjereno koriste te se više oslanjaju na starije metode podučavanja. Učitelji smatraju da su djeci za savladavanje gradiva dovoljni udžbenici te da je zbog dinamike samog nastavnog procesa, poželjno povremeno i umjereno upotrijebiti digitalne alate u nastavi. Smatraju da često sami digitalni alati odvraćaju pažnju od sadržaja. Za učenike, s druge pak strane, korištenje tehnologije u nastavi stvara dodatni interes, zabavu i dinamiku. Motiviraniji su kada se koristi digitalna tehnologija u nastavi, te više samostalno istražuju sadržaj koji im je dostupniji no ikad.

Objavljeno
2020-12-01
Rubrika
Članci