Vaukum kao medij gašenja električnog luka

  • Branimir Galić
  • Krešimir Meštrović
Ključne riječi: vakuum, vakuumska komora, princip gašenja električnog luka, geometrija kontakata, kontaktni materijal

Sažetak

Sklopni aparati su jedan od najvažnijih čimbenika zaštite u rasklopnim postrojenjima srednjeg napona, a posebno od struja kratkoga spoja. Budući da se u velikom dijelu EES Hrvatske još uvijek koriste i starije tehnologije, zbog starenja opreme se pri odabiru opreme za obnovu ili gradnju novih postrojenja od posebnog su značaja dva faktora: Ekonomska i tehnička opravdanost, odnosno povećanje pouzdanosti u rasklopnom postrojenju za uspostavljanje, održavanje i prekidanje kontinuiteta i diskontinuiteta električnih strujnih krugova u elektroenergetskim sustavima. Nezamjenjiv medij za gašenje električnog luka na području srednjeg napona je vakuum (aparati s vakuumskim komorama). Uporaba vakuumskih prekidnih komora u strujnim putevima sklopnih aparata važan je čimbenik suvremenih rješenja za pravilno funkcioniranje i pogonsku sigurnost elektroenergetskoga susutava i sustava zaštite. U vrijeme porasta interesa za zaštitu okoliša neupitna je i njihova ekološka podobnost. Vakuumske komore imaju izvanredna svojstva i karakteristike gašenja električnoga luka zbog visoke probojne čvrstoće vakuuma na relativno malom razmaku kontakata, te su kao takve danas nezamijenjive u području srednjenaponskih sklopnih aparata, a sve intenzivnije ulaze i na područje visokog napona [3].

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci