UTJECAJ UPOTREBE MULTIMEDIJE NA ISHODE UČENJA STUDENATA VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

  • Stjepan Šalković Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
  • Robert Spudić
  • Dino Šalković
Ključne riječi: Multimedija, web tehnologije, digitalni obrazovni alati

Sažetak

Cilj rada je opisati utjecaj multimedije tijekom procesa poučavanja na ishode učenja studenata. U formalnom i neformalnom, kao i u primarnom, sekundarnom i tercijarnom obrazovanju koristi se multimedija i web tehnologije. Dostupnost računala i interneta omogućuje da se koristi tekst i slike kao tradicionalni, ali i zvuk, video,  animacije, simulacije i ostali multimedijalni elementi. Rad donosi osvrt na uporabu različitih tehnologija, njihov pozitivan, ali i negativan utjecaj.  Odabrano je 17 studenata u kontrolnoj i 23 u eksperimentalnoj skupini. Kontrolna skupina koristila je tradicionalne metode poučavanja. Za eksperimentalnu skupinu korištena je multimedija, web i suvremene tehnologije. U istraživanju je uočena povezanost studentskih postignuća i uporabe multimedije. Nove tehnologije studentima i edukatorima pružaju niz mogućnosti, inovativnih pristupa, samostalnog i timskog rada, raznovrsnijeg i dostupnijeg poučavanja, ali i neke opasnosti za vještine pisanja, računanja i socijalne vještine.

Objavljeno
2021-07-05
Rubrika
Članci