Aktivistički plakati „Obnovimo Zagreb nakon potresa“ radovi studenata i studentica

  • Ulla Leiner Maksan
  • Jana Žiljak Gršić
  • Lana Peternel
  • Zorana Andrić
Ključne riječi: Studentski aktivistički plakat, potres u Zagrebu, dizajn plakata

Sažetak

U ovom radu su prikazani studentski plakati na temu „Obnovimo Zagreb“ nastali nakon potresa u sklopu kolegija „Praktikum iz dizajna“ na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Radove su dizajnirali studentice i studenti tijekom nastave na daljinu pod mentorstvom prof.dr.sc. Jane Žiljak Gršić i Ulle Leiner Maksan, mag. des. u periodu vlastitog suočavanja s posljedicama razornog potresa, uništenih domova i prisilnog preseljenja. Također, u to vrijeme na snazi su bile mjere suzbijanja pandemije virusa Covid-19. Studenti i studentice su u plakatima u skladu sa smjernicama dizajna aktivističkog plakata prikazali svoje ideje i osobne doživljaje razrušenog grada. Rezultati ukazuju na tri osnovna fenomena u radovima: a) ljubav prema gradu, b) kritičnost prema reakcijama nadležnih institucija, c) nužnost brze obnove grada. U prikazanim i izloženim plakatima studentica i studenata druge godine Informatičkog dizajna prisutan je aktivistički i kritički stav prema iskazanom nemaru i sporoj obnovi glavnog grada Republike Hrvatske nakon potresa. Kao i cijela studenska populacija, tako i autori ovih plakata sami su ugrožena populacijska grupa u ovoj situaciji jer su se suočili s napuštanjem studentskih domova. Studenti su kroz aktivistički plakat iskazali svoj stav i želju za učinkovitijim djelovanjem gradskih institucija i institucija državne vlasti. Plakati su nastali njihovom željom za bržom obnovom, a ne direktnom komercijalnom narudžbom.

Objavljeno
2020-12-01
Rubrika
Članci