Istraživanje branda korištenjem analize teksta i konteksta

  • Sara Slamić Tarade
Ključne riječi: analiza teksta, NLP metode, brand, algoritmi

Sažetak

U ovom radu prikazala sam proces modeliranja teme (topics modeling) zasnovan na alatima za analizu tekstualnih sadržaja primjenom obrade prirodnog jezika za potrebe komunikacije u odnosima s javnosti ili marketingu. U radu su obrađene osnovne karakteristike analize teksta i konteksta primjenom algoritama strojnog učenja i obrade prirodnog jezika na tekstualnim sadržajima skinutih sa web stranica tehnikom web „grebanja“. Korištenjem odgovarajućih programskih alata napravila sam analizu pojavnosti i važnosti ključnih pojmova vezan uz brandove sportske obuće. Slikovito sam prikazala proces obrade navedenih sadržaja i rezultate koji su dobiveni provedenom analizom. Rezultati pokazuju da je moguće bez ikakvog prethodnog označavanja teksta dobiti informacije o kojim temama se radi vezanim za brandove i u kojem kontekstu. Prikazana metodologija istraživanja omogućuje da obradom velike količine tekstualnih sadržaja iz raznih digitalnih izvora automatiziranim postupkom dođemo do korisnih informacija o značaju brandova od interesa.

Objavljeno
2020-09-15
Rubrika
Članci