Dizajn plakata na temu globalne pandemije covid 19: radovi studenata i studentica Tvz-a

  • Lana Peternel
  • Jana Žiljak Gršić
  • Ulla Leiner Maksan
Ključne riječi: dizajn plakata, pandemija Covid-19, studentski radovi

Sažetak

U ovom tekstu prikazani su studentski radovi nastali u izolaciji uzrokovanoj pandemijom Covid-19 tijekom ljetnog semestra u studentskoj godini 2019/2020. U sklopu kolegija Praktikum iz dizajna a pod mentorstvom Jane Žiljak Gršić i Ulle Leiner Maksan izrađeni su plakati za koje je zadatak je bio „upoznati javnost s novim virusom i posljedicama po zdravlje ljudi te sigurnost zajednice u cjelini“. Radovi odražavaju istraživački pristup studenata kroz različite prikaze Covid 19 virusa te ukazuju na nove navike ljudi s ciljem zaštite zdravlja i društva u cjelini.

Objavljeno
2020-09-15
Rubrika
Članci