Metode proračuna potresne otpornosti - energetske metode

  • Mislav Stepinac
  • Filip Borak
  • Iztok Šušteršič
  • Igor Gavrić
Ključne riječi: potres, rizik, hazard, osjetljivost, energetske metode

Sažetak

U radu je dan kratak osvrt na trenutno projektiranje konstrukcija otpornih na potres. U ovom radu prikazane su i sažete najnovije spoznaje u pogledu proračuna potresno otpornih građevina, s najosnovnijim primjerima i kritičkim osvrtom na trenutno stanje propisa i budućnosti projektiranja na potres. Fokus rada bio je prikazati novije metode kao što su metode zasnovane na trošenju energije. Predstavljeni su trenutačni zahtjevi i problemi pri proračunu konstrukcija energetskim metodama te predstavljeni dijagrami toka vezanim za spomenutu metodu.

Objavljeno
2020-02-17
Rubrika
Članci