Primjena admitantne relejne zaštite za detekciju jednofaznih kvarova u distribucijskoj srednjenaponskoj mreži

  • Matej Kolarik
Ključne riječi: admitantna zaštite, relejna zaštita, distribucijska mreža, zemljospoj

Sažetak

Razvojem računalne tehnologije učestala je pojava numeričkih uređaja relejne zaštite u transformatorskim stanicama koji programiranom automatikom upravljaju distribucijskom električnom mrežom. Rad prikazuje princip rada admitantne zaštite te izračun i preporuku podešenja admitantne zaštite za 20 kV vodna polja u sustavima sa malo omskim uzemljenjem i djelomičnom kompenzacijom. Admitantna zaštita korištena je za osjetljivu detekciju jednopolnog kratkog spoja odnosno zemljospoja te prema ispunjenim uvjetima zaštita isključuje prekidač vodnog polja. Navedena zaštita je složenija od tradicionalno korištenih zaštita od zemljospoja koje koriste uvjet rezidualne struje i pojavu rezidualnog napona. Za korištenje admitantne zaštite potrebno je proračunati vrijednosti nulte admitancije što je elaborirano u radu. Aktiviranje admitantne relejne zaštite moguće je kod novih serija numeričkih releja kao što su uređaji serije Relion 600 i serije Siprotec 5 proizvođača ABB odnosno Siemens.

Objavljeno
2020-02-17
Rubrika
Članci