Analiza bitnih sastojaka ugovora o građenju s aspekta upravljanja projektom gradnje

  • Željko Uhlir
  • Ante Dražić
Ključne riječi: ugovor o građenju, bitni sastojci ugovora, upravljanje projektima, početna faza projekta, rizici

Sažetak

Upravljanje projektima predstavlja jedan od osnovnih alata suvremenog poslovanja. Bilo koji ljudski poduhvat u kojem su bitna tri elementa: rokovi, troškovi i kvaliteta, zahtijeva primjenu principa upravljanja projektima. Naravno, svaki takav poduhvat treba biti izveden u legalnim okvirima. Jedan od osnovnih pravnih mehanizama za ispunjenje zahtijevanih uvjeta u građevinskim projektima predstavlja ugovor o građenju. Njime se distribuiraju rizici u građenju i određuju bitni elementi za uspješnu realizaciju projekta. Iz toga razloga ugovor o građenju zaslužuje posebnu pažnju već u pripremnoj fazi građevinskog projekta. U ovome radu provedena je analiza bitnih sastojaka ugovora o građenju s aspekta upravljanja projektom gradnje. Pri tome su analizirani i pravni aspekti upravljanja projektom gradnje. Zaključno se diskutira važnost pripreme u početnoj fazi projekta i uloga kompetentnog voditelja projekta.

Objavljeno
2019-12-18
Rubrika
Članci