Numerička analiza hidrauličkog sustava toplovodnog grijanja

  • Fabio Pizzignacco
  • Darko Smoljan
  • Kristijan Iličić
Ključne riječi: toplovodno grijanje, hidraulički sustav, numerička analiza

Sažetak

Projektiranje sustava toplovodnog grijanja u zgradama vrši se u većini slučajeva dimenzioniranjem prema projektnim vanjskim uvjetima kada su potrebe zgrade za toplinom najveće. Dimenzioniranjem sustava grijanja na ovaj način definira se samo projektno pogonsko stanje, dok se pogonska stanja sustava u djelomičnom opterećenju rijetko analiziraju u praksi naročito kada se govori u hidrauličkom dijelu sustava i njegovom hidrauličkom balansu. Ovdje je prikazana metodologija numeričke analize hidrauličkog sustava Hardy Cross metodom, kojom se mogu izračunati ključni parametri u bilo kojem pogonskom stanju. Rezultati su prikazani za jednostavni ne balansirani sustav centralnog grijanja, te se mogu vidjeti protoci vode, radne točke sustava pri različitim načinima regulacije pumpe i potrošnja snage pumpe. Rezultati simulacije mogu naročito pomoći pri planiranju hidrauličkog balansiranja sustava i pred podešenju balansnih ventila.

Objavljeno
2019-12-18
Rubrika
Članci