Koncept sustava jednadžbi za izračun raspodjele struje zemljospoja elektromagnetskim modelom

  • Zdenko Balaž
  • Krešimir Meštrović
Ključne riječi: elektromagnetski model, elektromagnetska veza, metoda konačnih elemenata, raspodjela struje zemljospoja, transformatorske stanice

Sažetak

Rad opisuje novi koncept sustava jednadžbi elektromagnetskog modela za izračun struje zemljospoja u transformatorskim stanicama. Razvili smo novi elektromagnetski model koji se temelji na primjeni tehnike konačnih elemenata na integralnu formulaciju jednadžbi u frekvencijskoj domeni. Elektromagnetske komponente modela mogu se nalaziti u homogenom tlu ili u zraku. Model može uzeti u obzir kompletnu elektromagnetsku spregu između njegovih komponenti. Koristeći poznate vrijednosti struja zemljospoja susjednih transformatorskih stanica, iz kojih se napaja mjesto kvara, u svakoj od susjednih trafostanica formira se ekvivalentni jednofazni ili trofazni naponski izvor. Na temelju razvijene teorijske pozadine, razvili smo i programski paket, koji je prvenstveno namijenjen za izračunavanje raspodjele struja zemljospoja. Ovaj programski paket može se koristiti i za napredne analize strujnih i naponskih prilika na nadzemnim vodovima i podzemnim energetskim kabelima kako je prikazano u primjerima.

Objavljeno
2019-12-18
Rubrika
Članci