Varijabilna tipografija u web okruženju

  • Petar Zeman
  • Mario Janković
Ključne riječi: tipografija, font, web, responzivnost, polifluidna tipografija

Sažetak

Ovim radom obrađena je tematika tipografije koja se prilagođava različitim načinima prikazivanja. Objašnjeno je što je to tipografija te kakva je njezina povijest, kako se povezuje s tematikom modernih uređaja na kojima svakodnevno konzumiramo digitalni sadržaj, osnovama tipografskih varijabla koje se koriste u rješenju te koji su današnji izazovi u tome opsegu. Nastavak rada se dotiče problema i trenutnog rješenja koji postoje kada se određeni sadržaj baziran na tekstu prikazuje na mnogim i veoma različitim uređajima za koje nije dovoljno optimiziran radi krajnjeg dobrog iskustva korištenja od strane korisnika. Tijekom rada se predstavljaju principi i primjeri na koje se može riješiti mnogi ti problemi za mnoštvo situacija. Na kraju rada se diskutira o valjanosti rješenja, potencijalnim problemima koji su mogući te je li takvo rješenje efikasno i isplativo za današnju upotrebu u modernom web okruženju.

Objavljeno
2019-12-18
Rubrika
Članci