Near infrared spektroskopija pigmenata bojila u sigurnosnom dizajnu poštanskih maraka

  • Jana Žiljak Gršić
Ključne riječi: Sigurnosna grafika, NIR spectroscopy, computer graphic, IRD numizmatika, INFRAREDESIGN®

Sažetak

Povodom 350 godina Sveučilišta u Zagrebu, izdana je prigodna poštanska marka na kojoj je primjenjena naša nova zaštitna tiskarska, dizajnerska, metoda s NIR dualnom slikom pod nazivom INFRAREDESIGN®. U ovom članku se objavljuje spektrografija apsorpcije svjetla za vizualno i blisko infracrveno područje za bojila na toj poštanskoj marci. Prikaz obuhvaća spektre bojila i spektre njihovih izdvojenih komponente: cijan, magenta, žuta i crna. Digitalni, pokusni tisak je prethodnica tisku visokih naklada. Recepture bojila (za istu boju) pripremljene za digitalni tisak i za offset se malo razlikuju. IRD u primjeni zaštite poštanskih maraka podrazumijeva bojanje koje će se manifestirati različito u vizualnom spektru i u bliskom infracrvenom spektru. U tehnologiju „IRD numizmatika“ uvodim blizance jednakih boja, ali različitog sastava bojila. Za potrebe javnog natječaja izrade poštanske marke, prijedlog dizajna se izveo digitalnim tiskom. Sigurnosni tisak vrijednosnice ima dvije razine izvedbe; u dva koraka. U filatelistički svijet izdaje se marka u visokoj nakladi metodom offsetnog tisaka. Oba stupnja izrade poštanske marke imaju jednake boje. Zbog toga se pripremaju dvije grupe blizanaca sigurnosnih receptura bojila kako bi se postigao efekt infracrvene zaštite; i u razini natječajne dokumentacije kao i u razini tiska visoke naklade za numizmatičke potrebe. Razvojem IRD tehnologije proširila sam grafičku pripremu u sigurnosnom tisaku poštanskih maraka pod nazivom „VZ-PM separacija“, a koja je specijalni oblik Gray Component Replacement - GCR metode.

Objavljeno
2019-12-02
Rubrika
Članci