Pregled sustava održive gradnje: LEED, BREEAM, DGNB

  • Mladen Dubraja
  • Nenad Mikulić
Ključne riječi: tehnološke inovacije, društvene inovacije, lokalna zajednica, poticanje inovatorstva, trokut znanja, organizacijska kultura, javno privatno partnerstvo, održivi razvoj

Sažetak

S obzirom da je graditeljstvo veliki potrošač prirodnih i energetskih resursa, od velike je važnosti smanjiti negativne utjecaje gradnje na okoliš kao i zadovoljiti ostale kriterije održivosti. U svijetu su razvijeni razni sustavi ocjenjivanja za mjerenje razine održivosti gradnje i osiguranja najbolje kvalitete u svojoj najvišoj razini certifikacije. Ovaj rad daje pregled relevantne znanstvene literature vezane uz održivu gradnju. Osim koncepta održive gradnje u radu su opisani globalno prepoznati sustavi certificiranja održive gradnje LEED (engl. Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (engl. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) i DGNB (njem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), te su uz usporedbu njihovih kriterija za ocjenjivanje, predložene mjere za daljnje unaprjeđenje. Također, stavljen je naglasak i na dobrobit samog ocjenjivanja i certificiranja održivosti gradnje, kao i na važnost poticanja održive gradnje. Ključne riječi: održivi razvoj, održiva gradnja, zelena gradnja, sustavi certificiranja održive gradnje, LEED, BREEAM, DGNB.

Objavljeno
2018-05-23
Rubrika
Članci