Germanizmi u hrvatskom novinskom korpusu

  • Lidija Tepeš Golubić
Ključne riječi: germanizmi, digitalizirani novinski korpus, automatska detekcija

Sažetak

U radu se istražuju germanizmi koji su automatsko detekcijom pronađeni u četirima visokotiražnim hrvatskim dnevnim novinama (Slobodna Dalmacija, Novi list, Večernji list i Glas Slavonije) tijekom perioda od godinu dana. Istraživanje se temelji na pisanim odnosno digitalnim izvorima – novina, kroz koje su se automatski pretraživali germanizmi. Sam popis germanizama sastavljen je popisivanjem istih iz relevantnih pisanih izvora – rječnika i znanstvenih radova. Iako je njemački jezik povijesno imao velikog utjecaja na jezik pojedinih dijelova Hrvatske, istraživanje je pokazalo da se germanizmi u suvremenim novinskim tekstovima pojavljuju rjeđe od očekivanog. Njihovo je pojavljivanje u hrvatskom ipak sustavno te ih je moguće detektirati uporabom automatskih metoda.

Objavljeno
2019-12-02
Rubrika
Članci