Potezna struja transformatora

  • Ivor Marković
  • Tomislav Đuran
  • Zvonimir Meštrović
Ključne riječi: transformator, potezna struja, demagnetizacija limova, magnetski tokinovatorstva, trokut znanja, organizacijska kultura, javno privatno partnerstvo, održivi razvoj

Sažetak

U ovom radu opisani su fenomeni i problemi do kojih dolazi prilikom priključenja transformatora na elektroenergetsku mrežu. Prilikom direktnog priključenja transformatora na mrežu (čak i u praznom hodu) dolazi do pojave visokih tranzijentnih iznosa struje koja može imati razne negativne posljedice. Tranzijentna struja može imati iznos i do desetak puta veći od iznosa nazivne struje. Kako se radi o kratkotrajnoj pojavi (u pravilu nekoliko milisekundi), najčešće ne dolazi do trajne štete na samom transformatoru, ali može doći do prorade zaštite transformatora što otežava priključenje na mrežu što može dovesti do nestabilnosti sustava i gubitaka. U cilju dodatnog razjašnjenja opisane su metode spajanja. Obrađena su 3 slučaja uključenja: a) uklapanje u trenutku kada valni oblik napona prolazi kroz nulu uz zaostali magnetizam b) uklapanje u trenutku kada valni oblik napona prolazi kroz maksimalnu vrijednost uz zaostali magnetizam c) uklapanje u trenutku kada valni oblik napona prolazi kroz maksimalnu vrijednost bez zaostalog magnetizama Na kraju su još ukratko navedene i ostale uobičajene industrijske metode korištene kod uklapanja na mrežu.

Objavljeno
2018-05-23
Rubrika
Članci