Izrada statorskog namota hidrogeneratora automatiziranim procesima

  • Krešimir Šegović
  • Ivor Marković
  • Tomislav Đuran
  • Tomislav Novak
Ključne riječi: statorski namot, štapovi, hidrogenerator, automatizirani procesi

Sažetak

Ovaj rad usredotočen je na izradu statorskog namota hidrogeneratora kao najvažnijeg dijela jedne hidroelektrane i dijela u kojem se stvara električna energija koju hidroelektrana proizvodi. U radu smo se osvrnuli na sinkrone generatore u čiju skupinu spada i hidrogenerator kao dio postrojenja, ukratko smo objasnili razlike između hidrogeneratora i turbogeneratora, te vrste statorskog namota hidrogeneratora. Najviše pažnje u radu smo pridodali na izradu statorskog namota hidrogeneratora koja je automatizirana i koja se odvija u više automatiziranih procesa. Svaki ciklus izrade namota odvija se u posebnom automatiziranom postrojenju i kad jedan završi, namot se vadi i premješta u iduće postrojenje za nastavak procesa izrade. Po završetku izrade namota vrši se dorada izolacije nakon čega slijedi nanošenje zaštitnog i funkcijskog laka i na kraju slijede električna ispitivanja kvalitete izolacije i samog namota prema tvorničkom protokolu.

Objavljeno
2019-06-24
Rubrika
Članci