Spanning tree protokol

  • Nikola Jelečki
  • Vedran Turkalj
Ključne riječi: spanning tree protokol (STP), lokalna računalna mreža (LAN), redundandnost veza, preklopne petlje

Sažetak

Interna računalna mreža je velika računalna mreža koja se sastoji od više međusobno povezanih LAN mreža i obično se nalaze na istom geografskom području. Prema hijerarhijskom mrežnom modelu dijeli se u tri jasno odvojena sloja, pristupa, distribucije i jezgre. Spanning Tree protokol (STP) ima zadatak utvrditi postoje li preklopne petlje te onemogućiti ili u potpunosti blokirati sve portove (sučelja) potrebne da se izbjegnu petlje u navedenoj topologiji. Također omogućava redundantnost veza računalne mreže tako da se računalne mreže na sloju 2 mogu pravovremeno oporaviti od grešaka bez intervencije administratora. Upravo to objašnjava važnost drugog sloja odnosno sloja distribucije kod funkcioniranja Spanning Tree protokola. Izgradnja STP protokola je višestupanjski proces odabira osnovnog mosta (Root Bridge), osnovnih portova (Root Ports), namjenskih portova te stavljanje portova u stanje blokiranja kako bi se spriječio nastanak petlja. Alternative STP-u kao što su SPB i MLAG još uvijek nisu stekle šire usvajanje jer su ili vezane uz pojedinog proizvođača ili su standardi implementirani na međusobno nekompatibilne načine te stoga svoje mjesto uglavnom nalaze u velikim mrežama podatkovnih centara. Zbog ograničenja većine drugih opcija, STP je još uvijek jedina opcija u heterogenim okruženjima.

Objavljeno
2019-05-30
Rubrika
Članci