Usporedba 3D skeniranja i fotogrametrije

  • Andrija Bernik
  • Lorenzo Cetina
Ključne riječi: 3D modeliranje, 3D skeniranje, fotogrametrija, računalna grafika

Sažetak

Razvijanjem jače računalne snage te dolaskom novih tehnologija, mnoge profesionalne tehnike rekreacije što vjernije stvarnosti koje su razvili najveći svjetski studiji računalne grafike, postaju sve pristupačnije široj javnosti. Time se svijet vrhunske 3D kreacije otvara i manje iskusnim kreatorima do te mjere da bilo tko sa samo osnovnim znanjem računalne grafike i alata za 3D dizajniranje može proizvesti grafiku koja će oduzimati dah svojim realizmom. Ovaj članak istražuje dvije takve tehnike bok uz bok – 3D skeniranje pristupačnom dubinskom kamerom i fotogrametriju. Kroz praktične primjere usporedit će se rezultati dobiveni tim tehnikama s rezultatima koji bi se dobili primjenom klasičnih tehnika 3D modeliranja, a potom usporediti kompleksnost izrade pojedinom tehnikom i definirati u kojim situacijama te nove tehnike uistinu prednjače nad klasičnim tehnikama modeliranja, no gdje su još uvijek klasične tehnike nezamjenjive.

Objavljeno
2018-05-23
Rubrika
Članci