Moguća uloga obnovljivih izvora energije u razvoju lokalnih zajednica

  • Stjepan Car
  • Robert Pašičko
  • Zoran Kordić
Ključne riječi: obnovljivi izvori, lokalna zajednica, grupno financiranje, poslovni modeli

Sažetak

Počevši od 2013. godine Republika Hrvatska je odustala od daljnjeg poticanja korištenja obnovljivih izvora energije putem postojećih modela gdje su investicije zapravo vraćali potrošači električne energije putem povečane cijene električne energije. Ovim radom želimo ukazati na činjenicu da se takav model teško politički i ekonomski provodi , a u tržišnim uvjetima je neodrživ. Ako lokalna zajednica posjeduje obnovljive energetske resurse tada ih može iskoristiti za svoj vlastiti razvoj ili prepustiti korištenje investitorima izvan zajednice ili pak zajednički investirati. Za korištenje resursa u funkciji vlastitog razvoja mora se pobrinuti lokalna vlast od koje se očekuje da predloži, pokrene i koordinira aktivnosti izgradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora ali i mjere za uštedu energenata radi mogućnosti povečanja poslovne efikasnosti poduzetnika u svom kraju o kojima u velikoj mjeri ovisi zapošljavanje lokalnog stanovništva. Inovativni modeli investiranja u obnovljive izvore kao što su grupno financiranje izgradnje i zadružni i ESCO modeli mogu postati poluge lokalnog razvoja. Javne tvrtke i ustanove mogu i trebaju biti predvodnici takvog razvoja a građani mogu višak svojih sredstava uložiti u održiva energetska postrojenja i tako sačuvati vrijednost svojih sredstava uz minimalni rizik ali i pridonijeti lokalnom ekonomskom razvoju. Posredna korist takvog pristupa je i smanjenje emisije stakleničkih plinova i očuvanje okoliša.

Objavljeno
2019-05-30
Rubrika
Članci