Industrija digitaliziranih sadržaja stvara novu paradigmu teorije troškova: nulti granični trošak u digitalnom izdanju časopisa

  • Joško Lozić
Ključne riječi: industrija časopisa, medijska industrija, nulti marginalni trošak, poslijeindustrijski model

Sažetak

Cilj je ovog rada ukazati na promjenu paradigme ekonomske teorije troškova koja je nastala kao rezultat razvoja poslijeindustrijskog načina proizvodnje i distribucije roba. Digitalizacija i konvergencija proizvodnih procesa izravno su utjecale na promjene načina proizvodnje unutar velikog broja starih industrija. Medijska se industrije našla na udaru među prvima. Digitalizacijom proizvoda odnosno proizvodnjom digitalnog sadržaja, koji je zamijenio fizički proizvod, stvorena je izravna konkurencija proizvodima medijske industrije koji su se proizvodili i prodavali na „starim“ medijima. Digitalizacijom sadržaja nestao je veliki dio proizvodnog procesa te su se marginalni troškovi proizvodnje dodatne jedinice proizvoda približili nuli. Proizvodnja i distribucija digitalnih proizvoda, kod kojih je marginalni trošak približno nula, posebno je pogodila nakladničku industriju te je potpuno promijenio globalnu sliku industrije. U radu ćemo obraditi primjer nultog marginalnog troška u industriji časopisa.

Objavljeno
2019-05-30
Rubrika
Članci