Spektrometrija standardnih boja na hrvatskim pomorskim kartama

  • Tonći Jeličić
  • Jana Žiljak Gršić
  • Damir Modrić
Ključne riječi: pomorske karte, boje, spektrometrija, V - vidljivo područje spektra, Z - blisko infracrveno područje

Sažetak

Standardizacija boja na službenim pomorskim navigacijskim kartama u svijetu obuhvaća preporuke i tehničke specifikacije, kako bi se izbjegle zabune i/ili pogreške zbog primjene različitih kombinacija boja i time negativno utjecalo na sigurnost plovidbe. S obzirom na to da do sada nije bilo podataka o spektrografiji primjenjenih boja, provodi se spektrografsko ispitivanje kao polazište za standardizaciju primjene boja na pomorskim kartama. U radu se daju spektrogrami boja na hrvatskim pomorskim kartama, te se osim vidljivog dijela spektra po prvi put prikazuju i rezultati za dio bliskog infracrvenog dijela spektra. Zaključno se interpretiraju dobiveni rezultati primjene boja na hrvatskim pomorskim kartama te daje preporuka za provedbu spektrografije boja na kartama drugih država članica IHO-a. Dobiveni rezultati bit će osnova za uvođenje blizanaca boja odnosno sustava skrivenih grafičkih elemenata za proširenje informacijskog sadržaja karte, što je krajnji cilj istraživanja.

Objavljeno
2019-05-30
Rubrika
Članci