Pregled tehnologija u neuronskim mrežama

  • Tin Kramberger
  • Bojan Nožica
  • Ivica Dodig
  • Davor Cafuta
Ključne riječi: Neuronske mreže, NN, Pregled

Sažetak

Neuronske mreže u današnje vrijeme se sve više istražuju. Razlog tome je sklopovlje koje danas nudi mogućnost obrade velike količine podataka u stvarnom vremenu. Za uspješan rad i konstruiranje neuronske mreže od velikog su značaja aktivacijske funkcije. Njihovim kvalitetnim odabirom utječe se na brzinu i kvalitetu učenja same neuronske mreže. U radu su objašnjeni osnovni principi rada neuronske mreže nakon odabira kvalitetnih aktivacijskih funkcija. Nadalje su prikazani osnovni principi učenja neuronskih mreža s naglaskom na odabir optimizacijskog algoritma koji se koriste za učenje neuronske mreže.

Objavljeno
2019-05-30
Rubrika
Članci