Izrada jednostavnog mobilnog telefona

  • Robert Babok
  • Dean Fraj
  • Toni Bjažić
Ključne riječi: mobilni telefon, mikroupravljač, mbed LPC1768, GSM modul SIM808, LCD, tipkovnica

Sažetak

U članku smo prikazali izradu prototipa jednostavnog mobilnog telefona u okviru završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Mehatronike, Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Za izradu mobilnog telefona koristili smo NXP-ov mikroupravljač mbed LPC1768 i GSM modul SIM808. Pri izradi mobilnog telefona pažnju smo usmjerili na funkcije neophodne za rad istoga te njihovu realizaciju. Realizirali smo funkcije dolaznog i odlaznog poziva te dolazne SMS poruke. Projekt smo realizirali na prototipnoj pločici, a u programskom alatu CircuitMaker projektirali smo i naposljetku izradili tiskanu pločicu mobilnog telefona.

Objavljeno
2019-05-29
Rubrika
Članci