Upravljanje uređajem za hlađenje mošta

  • Marin Cerovečki
  • Antonia Penđer
  • Toni Bjažić
Ključne riječi: uređaj za hlađenje mošta, mikroupravljač FRDM KL25Z, upravljački sustav

Sažetak

U članku smo prikazali analizu uređaja za hlađenje mošta i razvoj upravljačkog sustava pomoću mbed FRDM KL25Z mikroupravljača i ostalih korištenih upravljačkih komponenti i modula. Upravljački sustav razvijen je u okviru završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Mehatronike, Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Radi lakšeg razumijevanja, prikazali smo sastavne dijelove uređaja za hlađenje mošta, objasnili princip rada kao i potrebu za sustavom upravljanja. Opisali smo način spajanja komponenti i modula upravljačkog sustava. Tiskana pločica projektirana je u programskom alatu CircuitMaker-u. Mikroupravljač je programiran koristeći C++ programski jezik u online prevoditelju.

Objavljeno
2019-05-29
Rubrika
Članci