Skrivene informacije u blizancima boja na ambalaži

  • Petar Miljković
  • Mensura Kudumović
  • Denis Jurečić
  • Aleksandra Bernašek Petrinec
Ključne riječi: ambalaža za ljekove, blizanci boja i bojila, bliska infrared spektroscopija, skrivena informacija, sigurnosni tisak

Sažetak

Miješanje procesnih bojila provodi se za digitalni tisak na kartonu s inkjet ploterom. U radu se objavljuju recepture sastava bojila koje se prezentiraju u parovima jednakih boja u vizualnom spektru. Familija svih boja s dualnim svostvima imaju jednake razlike ΔZ u bliskom infracrvenom spektru. Razlika apsorpcije svjetla na 900 nanometra je 0.14 U vizualnom spektru, blizanci dvaju bojila definiraju se kao boje s vrijednošću njihove razlike ΔE majom od tri. Rješenja s upotrebom blizanaca bojila u dvama spektralnima područjima su eksperimentalno testirana u tisaku na kutijama za ljekove. Kontrola kvalitete čitljivost skrivenih informacija izvodi se s novim minijaturnim infrared kamerama koje su priključene na prenosno tablet računalo.

Objavljeno
2019-05-29
Rubrika
Članci