Samovrednovanje i ocjenjivanje korištenjem web tehnologija

  • Stjepan Šalković
  • Nenad Sikirica
  • Vilko Žiljak
Ključne riječi: Samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje, web alati

Sažetak

U radu je opisano vrednovanje i ocjenjivanje rada studenata korištenjem određenih web tehnologija. Prikazana je teorijska podloga i podjela vrednovanja. Opisan je put prema ocjenjivanju kroz praćenje rada studenata i provjeravanje znanja na različite načine. Opisani su različiti oblici i elementi praćenja i provjeravanja znanja. Kako su prilikom ocjenjivanja moguće i greške nastavnika, prikazani su alternativni načini kojima se dio grešaka može izbjeći ili ublažiti. Uporaba evaluatora koji će automatski kompajlirati i vrednovati studentske uratke pomaže nastavniku u (pr)ocjenjivanju znanja, no u sebi krije i nedostatke. Alati poput kvizova u Moodle-u ili Kahootu mogu biti automatski vrednovani. Dobro ih je upotrijebiti za provjeru usvojenosti sadržaja, no pomoću njih je primjenu znanja teško procijeniti. Uporaba radionice u Moodle-u omogućuje da studenti međusobno vrednuju uratke, te da vrednuju i vlastiti uradak. U radu su analizirana odstupanja od vrednovanja koje je za isti uradak napravio nastavnik i studenti. Može se zaključiti da je poželjno kombinirati različite oblike i elemente vrednovanja kako bi postupak bio što objektivniji.

Objavljeno
2018-10-29
Rubrika
Članci