Inteligencija i kreativnost jednog neurona

  • Predrag Valožić
Ključne riječi: adaptivni rekurzivni sustav, linearni neuron, sinusni generator, računalna kreativnost

Sažetak

Analizirani su rezultati dizajna adaptivnog rekurzivnog sustava – generatora determiniranih signala s ugrađenim linearnim neuronom. Referentni dizajn je klasičan, izveden iz trigonometrijskih identiteta i z-transformacije. Drugačiji je postupak adaptivnog projektiranja generatora s linearnim neuronom. Linearni neuron temeljem danog predloška sinusnog, amplitudno moduliranog te trokutastog signala samostalno odredi težinske koeficijente linearnog filtra i generatora. Različiti polazni podaci nakon učenja neurona daju različita rješenja: težinske koeficijente i pripadajuće jednadžbe diferencija. Neka rješenja su stabilna, neka nisu, pa to valja provjeriti prije konačnog odabira. Zaključno, dokazana je komplementarnost klasičnog (inženjerskog) i „neuronskog“ (umjetničkog) pristupa dizajniranju sustava. Rješenja koja daje linearni neuron možemo ocijeniti kreativnim i inteligentnim. Generator s linearnim neuronom jednostavni je primjer elementarne kreativne neuronske mreže.

Objavljeno
2018-10-29
Rubrika
Članci