Inovacije, gospodarstvo i lokalne zajednice u zakonskom okviru RH

  • Stjepan Car
Ključne riječi: tehnološke inovacije, društvene inovacije, lokalna zajednica, poticanje inovatorstva, trokut znanja, organizacijska kultura, javno privatno partnerstvo, održivi razvoj

Sažetak

Inovatorstvo se temelji na primjeni znanosti i vještina rješavanja problema i zahtijeva budućih korisnika inovacija. Glavni motivirajući faktori bavljenja inovacijama su: zadovoljstvo inovatora postizanjem nečeg sasvim novog, materijalna korist i društveno priznanje. Inovatorstvo ovisi prvenstveno o kreativnim pojedincima, ali i o masovnosti bavljenja tom djelatnošću, podršci koju imaju u sredini gdje djeluju, kao i o potpori države i društva u cjelini. Za tržišni uspjeh važno je poduzetništvo koje preuzima ulogu izrade i plasmana inoviranih i novih proizvoda. Pored ovih tehnoloških inovacija značajnu ulogu u razvoju neke organizacije imaju i društvene inovacije koje su najčešće povezane s poslovnim modelima. Stoga ako uprava organizacije ili lokalna zajednica želi polučiti poslovni i gospodarski uspjeh mora stvarati motivirajuću klimu za nastajanje inovacija i prilagoditi organizaciju efikasnom provođenju novih zamisli.

Opisani primjeri društvenih inovacija unutar javnih dioničkih društava mogu doprinijeti bržem razvoju lokalnih zajednica, a one postati društveno odgovorne umjesto smatrane monopolistima s ne tržišnim ponašanjem.

Objavljeno
2018-05-23
Rubrika
Članci