Usporedba brzine iscrtavanja osnovnih grafičkih elemenata centralnim i grafičkim procesorima

  • Andrija Bernik
Ključne riječi: GPU, CPU, procesori, računalna grafika, iscrtavanje

Sažetak

Tema rada je proširiti istraživanje koje je uključivalo iscrtavanje osnovnih geometrijskih oblika kao što je poligon i piksel. Za potrebe istraživanja, kreirana je specijalizirana aplikacija koja omogućuje iscrtavanje sljedećih oblika: poligon, piksel, linija, elipsa i tekst. Svaki od grafičkih elemenata ispitan je nekoliko iteracija. Cilj rada je utvrditi koliko je zapravo pojedini element zahtjevan za iscrtavanje grafičkim i centralnim procesorom.

Objavljeno
2018-08-30
Rubrika
Članci