Pametna odjeća za bolesnike i rekonvalescente

  • Dubravko Rogale
  • Marija Veldić
  • Snježana Firšt Rogale
Ključne riječi: pametna odjeća, bolesnici i rekonvalescenti, signal srčanog pulsa, Arduino

Sažetak

Pametna odjeća je, uz e- odjeću i inteligentnu odjeću, vrsta odjeće koja ima ugrađene električke i elektroničke komponente te uređaje poput mikroračunala i zaslona čime se omogućava dvosmjerna komunikacija između odjevnog predmeta i okoliša ili nositelja takve vrste odjeće. Integrirane elektroničke komponente omogućavaju, između ostalog, praćenje i motrenje vitalnih funkcija nositelja pametne odjeće. Realizacija pametne odjeće zahtjeva interdisciplinarna znanja, te se stoga u timovima koji razvijaju takvu vrstu odjeće nalaze stručnjaci iz područja tekstilnog i odjevnog inženjerstva, ali i iz područja automatizacije odnosno strojarstva, elektronike i informatike, te kemije i biologije. U ovom radu je prikazan razvoj pametne odjeće, opisani su senzori koji se mogu integrirati u odjeću u svrhu motrenja vitalnih funkcija bolesnika i rekonvalescenata. Dat je pregled postojećih primjera pametne odjeće namijenjene navedenoj ciljnoj skupini. Također su opisani i načini dobave električne energije potrebne za rad svih elektroničkih komponenata ugrađenih u odjeću. U konačnici, prikazan je studentski projekt projektiranja pametne odjeće za praćenje i motrenje signala srčanog pulsa na tzv. open sorce platformi Arduino. Projektiranje prototipa pametna kape koja je u stanju motriti stanje otkucaja srčanog pulsa načinjeno je na Tekstilnotehnološkom fakultetu u Zavodu za odjevnu tehnologiju. Temeljna ideja je bila izraditi prototip odjevnog predmeta koji će, u skladu s brzim razvojem tehnologije kojom se svakodnevno susrećemo, omogućiti jednostavan i interaktivan način praćenja rada srca svakog individualnog nositelja pametne kape. Podaci otkucaja srca se mjere pomoću adekvatnog senzora, a na pametnom telefonu, putem Bluetooth-a i prikladne mobilne aplikacije, se prikazuju izmjerene vrijednosti.

Objavljeno
2018-08-30
Rubrika
Članci