Utjecaj neuromarketinga na ponašanje potrošača

  • Dalija Kuvačić
  • Ivana Zohar
  • Ana Pavelić Tremac
Ključne riječi: marketing, neuromarketing, neuroznanost, ponašanje potrošača

Sažetak

U suvremenom poslovanju, sve više poduzeća odlučuje se za neuromarketing koji im uvelike može pomoći u istraživanju tržišta, želja i potreba potrošača. Neuromarketing se definira kao spoj neuroznanosti i marketinga. Korištenjem neuroimaginga, odnosno slikovnih prikaza mozga istraživači mogu saznati jesu li promidžbene poruke i kampanje nekog poduzeća učinkovite i u kojoj mjeri. Iako je još mlado područje znanosti, neuromarketing je zainteresirao mnoge znanstvenike, istraživače, poduzeća ali i potrošače. U ovom radu prikazani su rezultati anketnog istraživanja na uzorku od 166 ispitanika-ica, koje je provedeno u razdoblju od 24. lipnja 2016. do 28. srpnja 2016. godine u kojem su se analizirali stavovi ispitanika-ica, tj. potrošača-ica o primjeni neuromarketinških metoda u svrhu istraživanja potrošača, njihovu upućenost u to područje marketinga te djelovanje neuromarketinga na ponašanje potrošača. Temeljem provedenog anketnog istraživanja, potvrđeno je kako stupanj obrazovanja ispitanikaica ima značajan utjecaj na njihovo znanje o subliminalnom oglašavanju. Viša razina obrazovanja kod ispitanika-ica ima veći utjecaj na znanje o subliminalnom oglašavanju, a nema utjecaja na njihovo znanje o neuromarketingu.

Objavljeno
2018-08-30
Rubrika
Članci