Ocjena pouzdanosti drvenih podrožnica

  • Dean Čizmar
  • Šime Serdarević
  • Ivan Volarić
  • Dalibor Gelo
Ključne riječi: pouzdanost, indeks pouzdanosti, razred pouzdanosti

Sažetak

U radu su prikazani rezultati proračuna potrebnih dimenzija poprečnog presjeka drvene podrožnice prema tri različita tipa tehničkih propisa za tri različite lokacije. Odabrane lokacije razlikuju se s obzirom na karakteristično opterećenje snijegom. Uspoređuju se rezultati probabilističkog proračuna za tri različita tipa tehničkih propisa uzimajući u obzir različite vrijednosti baznih varijabli visine poprečnog presjeka i opterećenja snijegom. Dobiveni indeksi pouzdanosti za različite lokacije i propise uspoređeni su s normiranom vrijednosti definiranom prema EC0 koja odgovara poredbenom razdoblju od 1 godine i razredu pouzdanosti RC2.

Objavljeno
2018-08-30
Rubrika
Članci