Koncept primjene pametne kartice za dvofaktorsku autentikaciju i enkripcija podataka unutar Windows domene

  • Ivan Jurinić
  • Roman Domović
Ključne riječi: pametna kartica, autentikacija, enkripcija podataka, Windows domena

Sažetak

Pametne kartice igraju važnu ulogu u informatičkoj, financijskoj i mobilnoj industriji. U informatičkoj industriji, pametne kartice koriste se kao sigurnosni element u okviru raznih usluga kao što su zaštita podataka, identifikacija korisnika ili osiguravanje sigurne komunikacije preko nesigurne komunikacijske okoline. U ovom radu kreirana je mrežna infrastruktura koja se sastoji od poslužitelja, preklopnika, stolnog računala i usmjernika kojeg je dodijelio pružatelj internetskih usluga. Koristeći praznu pametnu karticu i čitač kojeg je dodijelila Financijska agencija (FINA) te koristeći ActiveClient
programsku podršku, prikazujemo autentikaciju unutar domene, enkripciju podataka koristeći Encryption File System (EFS) i konekciju prema internoj mreži preko virtualne privatne mreže.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci