Primjena ARCS-V modela motivacije u planiranju i oblikovanju edukativne računalne video-igre

  • Ivan Blesić
  • Uroš Nedeljković
Ključne riječi: ARCS-V model motivacije, edukativna kampanja, edukativna video-igra

Sažetak

ARCS–V model motivacije predstavlja sintezu voljno–motivacijskih koncepata i teorija te služi kao osnova za prigodni motivacijski dizajnproces. Rad započinje predstavljanjem modela i objašnjenjem njegove implementacije s ciljem postizanja predvidivog porasta motivacijskog apela instrukcija ciljanoj publici. U nastavku je izvršena analiza postojećeg sadržaja instrukcije edukativne kampanje, izdvojene su njezine motivacijske deficijencije te je, kao motivacijsko rješenje, razvijena edukativna računalna videoigra. Raspravlja se o vrstama aktivnosti u videoigrama i o pogodnosti istih za prenošenje sadržaja instrukcije.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci