Utjecaj korištene tehnike lijepljenja na čvrstoću uveza knjige

  • Željko Hadžija
  • Gorana Petković
  • Suzana Pasanec Preprotić
Ključne riječi: lepezasto lijepljenje, hrapavljenje, bešavna forma uveza, čvrstoća knjižnog bloka, lijepljeni spoj

Sažetak

U ovom radu mjerenjem prekidne sile kidanja na Page Pull Test uređaju određuje se čvrstoća ispitivanih uzoraka bešavno uvezanih knjižnih blokova s ciljem ispitivanja utjecaja različitih tehnika izrade, odnosno lijepljenja knjižnih blokova na kvalitetu uveza proizvoda. Ispituje se utjecaj dvije tehnike lijepljenja, lepezastog lijepljenje i lijepljenja nakon mehaničke obrade hrpta (hrapavljenja) uz dodatak knjigoveške gaze. Usporedbom dobivenih rezultata sa smjernicama FOGRA instituta broj 71.006, rangiraju se i klasificiraju ispitivani uzorci, vrši njihova međusobna usporedba te kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih rezultata, kako bi se sa sigurnošću definiralo koja će tehnika lijepljenja omogućiti izradu čvršćih i kvalitetnijih knjižnih blokova, ujednačeniji nanos ljepila na svim dijelovima hrpta te ponovljivost procesa. Tehnika lijepljenja koja više udovolji svim navedenim zahtjevima i pokaže bolju čvrstoću knjižnih blokova, koristi će se u daljnjim istraživanjima adhezijskih spojeva, prilikom promatranja ostalih parametara koji utječu na kvalitetu adhezije i općenito na čvrstoću knjižnog bloka.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci