ČEMU SURADNJA IZMEĐU VISOKOG OBRAZOVANJA I GOSPODARSTVA

  • Sonja Zlatović
Ključne riječi: visoko obrazovanje, suradnja, poslodavci, zapošljavanje

Sažetak

Jesmo li zadovoljni uspješnošću naših završenih studenata pri zapošljavanju i tijekom njihovog radnog vijeka? Jesmo li svjesni toga da njihov uspjeh osigurava uspjeh ustanove u budućim godinama? Možemo li kao ustanova i kao pojedinci nastavnici, istraživači, zaposlenici, učiniti još nešto da bismo podržali naše studente u njihovom zapošljavanju i u radu?

Objavljeno
2018-07-06
Rubrika
Članci