Propagacijski model harmoničkog radara za detekciju nelinearnih kontakata improviziranih eksplozivnih naprava

  • Milan Bajić
Ključne riječi: improvizirana eksplozivna naprava, harmonički radar, nelinearna radarska površina, nemonotona distribucija E polja, gubitak detekcije

Sažetak

U radu se analizira problem detekcije improviziranih eksplozivnih naprava (IEN) pomoću harmoničkog radara, na temelju podataka iz eksperimentalnog istraživanja. Primjenjen je propagacijski model prostorne distribucije jakosti električnog polja harmoničkog radara i IEN iznad površine ravnog i električki glatkog tla. Razmatra se linearna polarizacija, za ručno izviđanje, za domete detekcije do 20 – 30 m, procjenjuju se gubitci pokrivanja prostora detekcijom. Harmonički radar prima valove koje generiraju nelinearni elektronički elementi ili kontakti oksidiranih metalnih površina IEN. Domet detekcije harmoničkim radarom je ograničen nelinearnošću elemenata IEN čija pseudo nelinearna radarska površina s2 ovisi o površinskoj gustoći snage [W/m2] na meti, pojavom zasićenja, oscilirajućom umjesto monotono opadajućom distribucijom jakosti električkog polja elektromagnetskih valova. Za harmoničke radare je izbor teorijskih modela meta ograničen na primjenu u slobodnom prostoru, dominiraju eksperimentalno izvedeni modeli za ograničen skup meta. Vojne i sigurnosne potrebe i zahtjevi za harmoničkim radarima su dobro definirane ali od 2014. g. su se pojavile i u sve većem su porastu potrebe humanitarnog protuminskog djelovanja.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci