Računalni sustavi za generiranje multimedijskih pobuda u psihoterapiji

  • Marko Horvat
  • Marko Dobrinić
  • Matej Novosel
Ključne riječi: baze podataka, multimedija, emocije, neurofeedback, afektivno računarstvo

Sažetak

Učinkovit, točan i brz postupak generiranja multimedijskih pobuda, implementiran kao računalni sustav, je izrazito koristan domenskim stručnjacima iz područja psihologije, psihijatrije i neuroznanosti u odabiru i prikazivanju sekvenci pobuda, te kao pomoć pri estimaciji kognitivnih i afektivnih parametara ispitanika. Prvenstveni cilj ovog rada je predstaviti računalni sustav za generiranje multimedijskih pobuda i neurofeedback kojeg su razvili autori. Računalni sustav koristi se u sprezi s afektivnim bazama afektivne multimedije, a namijenjen je za istraživanje emocija i pažnje, te za neke oblike psihoterapije s bihevioralnom komponentom. Računalni sustav generatora multimedijskih pobuda ispitan je u eksperimentu elicitacije emocija u virtualnoj stvarnosti sa 6 ispitanika. Pri tome je korišten eMotiv EPOC+ 14-kanalni mobilni EEG i HTC Vive uređaj za virtualnu stvarnost. Slikovne pobude preuzete su iz baze afektivne multimedije NAPS te su generirane dvije sekvence s ukupno 20 slika za elicitaciju osnovnih emocija tuge i sreće. Rezultati eksperimenta potvrđuju ispravnost dizajna i implementacije računalnog sustava generatora multimedijskih pobuda.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci